Op de Dijk | Ruimte voor Verlies

Deze praktijk is wegens persoonlijke omstandigheden gesloten t/m zomer 2024

Zie voor begeleiding bij rouw & verlies:

– CareSpace – Ruimte voor zorg rond leven en sterven
www.carespace.nl
– Centrum voor Levensvragen
www.centrumvoorlevensvragenamsterdam.nl
– Expertisecentrum Omgaan met Verlies
www.omgaan-met-verlies.nl
– Landelijk Netwerk Rouwen met Compassie, voor lichaamsgerichte begeleiding bij rouw
www.rouwenmetcompassie.nl
– Landelijk Steunpunt Verlies, met een verwijsbestand met rouwcoaches
www.steunbijverlies.nl
– Stichting Huis aan het Water, Centrum voor leven met en na kanker
www.stichtinghuisaanhetwater.nl